พิพิธภัณฑ์ของจิ๋วสัญจร

 

 

กำเนิดชมรมของจิ๋วแห่งประเทศไทย 

   ปี 2536 คุณปิยะนุช เริ่มเป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์ โดยเอาชื่อมารดา มาเป็นชื่อรายการว่า รายการดรุณีปี 36  และเริ่มเปิดสอนขนมไทยจิ๋วผ่านทางรายการโทรทัศน์ มีนักเรียนสมัครกันเข้ามานับพันคน ขนมไทยที่ปั้นด้วยแป้งขนมปัง ระบาดไปทั่วประเทศกลายเป็นของชำร่วยที่ยอดนิยมและมีมูลค่าสูงที่สุด           
      ปี 2539 อ.ดรุณีนาถ ได้รับรางวัล  บุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม จากผลงานที่ได้รวบรวมข้อมูลและจำลองขนมไทย เผ่าพันธุ์ พืช ผัก และผลไม้ในประเทศไทย ปั้นจำลองเก็บรักษารูปแบบและถ่ายทอดโดยไม่ปิดบังส่งผลให้ผู้คนมีรายได้จากการผลิตของจิ๋วปีละเกือบร้อยล้านบาท
      ปี 2540  คุณกมลพร  กัลยาณมิตร  ผู้จัดการศูนย์สรรพสินค้า ริเวอร์ ซิตี้ ชักชวนให้อ.ดรุณีนาถ นำของจิ๋วที่ประดิษฐ์และสะสมออกมาโชว์อย่างเป็นเรื่องราว อ.ดรุณีนาถ  ตั้งชื่องานว่า "งานมหัศจรรย์ของจิ๋ว" โดยให้ คุณปิยะนุช  นาคคง บุตรสาวเป็นหัวเรือใหญ่ดำเนินการจัดงาน และ จัดประกวดการประดิษฐ์ของจิ๋ว
      อ.ดรุณีนาถ และ คุณ ปิยะนุช  ขนของสะสมและของประดิษฐ์ มาแสดงจำนวน 16 ตู้ โดยคุณกมลพร ได้ชักชวน คุณ สวพล  สุวนิช หนุ่มน้อยนักประดิษฐ์มาร่วมจัด 1 ตู้ และคุณชาย  มีจำรัส 1 ตู้   อ.ดรุณีนาถ ชักชวน อ.สัญญา  สุดล้ำเลิศ บุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม
จ.นครปฐมมาร่วมจัดนิทรรศการอีก 1 ตู้

  ผู้คนทั่วสารทิศที่ได้ยินข่าวเดินทางมาชื่นชมอย่างแน่นขนัดทุกวัน  มีนักสะสมมาแสดงตนอีก 2 ท่านคุณปิยะนุช  จึงเอาของครอบครัวนาคคงออก 2 ตู้ แล้วเชิญนักสะสมอีก 2 ท่านชื่อ 

คุณวิรุฬชัย  ทรัพย์ประดิษฐ์ และ คุณ ฐนาพร  จิตต์พินิจ  มาร่วมกันแบ่งปันความสุขให้ประชาชน  หลังการจัดงาน รศ.ดร.พันทิพา  อุทัยสุข  อดีตอาจารย์จุฬาและผู้บริหารโรงแรมฯ เชิญชวนให้นำมาจัดแสดงที่โรงแรมแกรนด์ไชน่าปริ๊นเซส ต่อ โดยยกร้านเครื่องเพชร บริเวณชั้น 2 ให้ใส่ของจิ๋วเข้าไปแสดงแทน  คุณฐนาพร นักสะสม  ชักชวนให้รวบรวมนักสะสมและนักประดิษฐ์ทั้งหลายร่วมกัน  ก่อตั้งชมรมของจิ๋วแห่งประเทศไทย
โดยมี ศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มสิริ   บุญยสิงห์   เป็นประธานชมรมฯ  
         คุณปิยะนุช    นาคคง                     เป็นเลขาธิการชมรมฯ
ซึ่งเชิญ   อ.อภัย  นาคคง                   เป็นที่ปรึกษาชมรมฯ 
        อ.ดรุณีนาถ   นาคคง                       เป็นที่ปรึกษาชมรมฯ 
        อ.สัญญา  สุดล้ำเลิศ                       เป็นที่ปรึกษาชมรมฯ 
        อ.อเนก นาวิกมูล                           เป็นที่ปรึกษาชมรมฯ 
และมีสมาชิกรุ่นก่อตั้ง  6 ท่านคือ
          1. รศ.ดรพันทิพา  อุทัยสุข               2. คุณปิยะนุช  นาคคง
          3. คุณวิรุฬชัย  ทรัพย์ประดิษฐ์         4. คุณฐนาพร  จิตต์พินิจ
          5.  คุณไพฑูรย์  บุญถนอม               6. คุณสวพล  สุวนิช

จนในปัจจุบันนี้ ชมรมของจิ๋วแห่งประเทศไทยมีสมาชิก อยู่ทั้งสิ้น 360 คนแล้ว เป็นนักประดิษฐ์ครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งเป็นนักสะสม
      แต่ละปีชมรมของจิ๋วได้จัดให้มีการประกวดของจิ๋วชิงแชมป์ประเทศไทยขึ้น  ทำให้ได้เพชรเม็ดงามในวงการของจิ๋วมากมายอีกหลายคนทำให้วงการของจิ๋วมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
      ที่ตั้งชมรมในปัจจุบันเป็นแหล่งพบปะของสมาชิกชมรมทุกคนและเป็นแหล่งวางสินค้าคุณภาพของเหล่านักประดิษฐ์สุดยอดฝีมือของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น อ.รุ่งนภา  ชาวเรือ, 
คุณสุดใจ  เจริญสุข, อ.ปิยะนุช  นาคคง, คุณไพฑูรย์  บุญถนอม (แชมป์ประเทศไทย), คุณวันสินิ  คุ้มเดช (แชมป์ประเทศไทย), คุณประสงค์  นาคสีงาม (แชมป์ประเทศไทย), คุณเพชร แพงไตร (แชมป์ภาคใต้) 
      และที่สำคัญชมรมของจิ๋ว เป็นแหล่งนำเข้าของจิ๋วจากประเทศสหรัฐอเมริกา  เนื่องด้วย รศ.ดร.พันทิพา  อุทัยสุข เดินทางไปร่วมงานของจิ๋วโลกที่สหรัฐอเมริกาทุกปี และซื้อของจิ๋วสวยๆ ประณีตๆ กลับมาเป็นเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งก็นำมาแบ่งปันขายให้เพื่อนสมาชิกโดยไม่ได้บวกค่าเครื่องบินแต่ประการใด ส่งผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาของจิ๋วให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ.

 

    

 
Online:  4
Visits:  268,495
Today:  118
PageView/Month:  1,837